سوال دارید؟

pages

کوپرویژن -انگلستان

مرتب کردن براساس:
لنز طبی بایوفینیتی آستيگمات Biofinity
مشاهده سریع

لنز طبی بایوفینیتی آستيگمات Biofinity

لنز طبی کوپرویژن بایوفینیتی آستيگمات Biofinity Toric :لنز طبی آستيگمات کوپرویژن بایوفینیتی  Biofinity Toric l محصولی از کمپانی کوپرویژن Cooper vision انگلستان می باشد .ویژگی ها :1. انتقال و تحرک زیاد اکسیژن در سطح لنز طبی بایوفینیتی آستيگمات و اکسیژن به راحتی از آن عبور می کند .2. احساس راحتی فوق العاده در طول روز با لنز طبی بایوفینیتی آستيگمات.3. لنز طبی بایوفینیتی آستيگمات به..
لنز طبی بایوفینیتی Biofinity
مشاهده سریع

لنز طبی بایوفینیتی Biofinity

لنز طبی کوپرویژن بایوفینیتی Biofinity :لنز طبی کوپرویژن بایوفینیتی Biofinity محصولی از کمپانی کوپرویژن Cooper vision انگلستان می باشد .لنز طبی کوپرویژن بایوفینیتی احساس راحت و فوق العاده ای را در هنگام استفاده به چشمان شما می دهد .انتقال و تحرک زیاد اکسیژن در سطح لنز و عبور آسان اکسیژن از لنز طبی کوپرویژن بایوفینیتی .لنز طبی کوپرویژن بایوفینیتی کمترین میزان سفتی را به دلیل بروز بودن تکنولوژی آکواف..