سوال دارید؟

pages

نكات ضروري در استفاده از لنز تماسی

نكات ضروري در استفاده از لنز تماسی

نكات ضروري در استفاده از لنز  تماسی باید رعایت شوند :
- وقتی برای اولین بار میخواهید از لنز طبی و رنگی استفاده کنید به دلیل اینکه لنزهای طبی و لنزهای رنگی و طبی رنگی جدید برای براي جلوگيري از خشكي چشم در محلول سالین نگهداری میشوند حتما قبل از گذاشتن لنز بر روی چشمان خود لنز را با محلول شستشوی لنز کاملا شستشو دهید .
- محلول شستشوی لنز خود را بهتر است شب ها در جامیوه ای یخچال منزل خود نگهداری نمایید .
- اگر در هنگام استفاده از لنز طبی و رنگی دچار عارضه خشکی چشم می شوید میبایست از قطره هاي مرطوب كننده چشم استفاده کنید .
- اگر دچار عارضه بینایی خشکی چشم هستید هر دو ساعت چند قطره مرطوب كننده بر روي لنز طبی و رنگی که استفاده میکنید بريزيد .
- پس از اینکه دستهای خودتان را برای استفاده از لنز طبی و رنگی شستید آنها را با حوله پرزدار و دستمال کاغذی خشک نکنید برای اینکه احتمال دارد پرزهای ریز این اجسام به سطح لنز طبی و رنگی شما انتقال پیدا کند و به چشمها آسیب برساند .
- بهتر است جالنزی خود را برای استریل کردن در حالی که خالی از محلول است در معرض هوای آزاد قرار دهید .
- در هنگام استفاده از لنز طبی و رنگی پروتئين هايي از چشم شما به لنز انتقال می یابد که برای از تمیز کردن آنها از سطح لنز میتوانید بعد از هر بار استفاده از لنز آن را با محلول مالش دهيد .
- یکی از دلایل اصلی پاره شدن لنز طبی و رنگی قرار گرفتن بين در جا لنزي مي باشد که اگر محلول داخل جالنزی را بیشتر کنید این اتفاق کمتر پیش می آید .
- فراموش نکنید که فقط برای نگهداری و استفاده از لنز طبی و رنگی از محلول هاي معتبر و قطره هاي همراه لنز معتبر استفاده نمایید .
- هیچگاه لنز طبی و رنگی را در معرض تماس با آب قرار ندهید .