لنز رنگی دهب
Dahab

لنز رنگی سالانه و روزانه

برای چشمان متوسط و درشت مناسب می باشد

لنز دهب چشمان شما را درشت جلوه می دهد