لنز طبی فصلی سیباویژن ایراپتیکس
Air Optix Aqua

قابلیت اکسیژن رسانی بالایی دارد

دارای لایه روان کننده برای راحتی چشم در محل تماس با چشم

رطوبت چشم ها را در طول روز حفظ می کند

دید روشن به همراه راحتی و آسایش فراوان برای چشم ها