قطره تمیز کننده لنز آویزور
Avizor Lacrifresh

75.000 تومان

رسوبات سطح لنز را کاملا تمیز می نماید

مناسب برای همه انواع لنز تماسی

در مکان خشک و خنک نگهداری شود

دسته: