قطره مرطوب کننده لنز ناکلنز
Naclens Drop

55.000 تومان

راحتی و سرعت گذاشتن لنز در چشم

عدم احساس سوزش و خشکی چشم

مواد موجود در محلول سازگاری کامل با بافت چشم دارند

دسته: