لنز آستیگمات فصلی بایوفینیتی
Biofinity Toric

120.000 تومان

انتقال و تحرک زیاد اکسیژن در سطح لنز.

احساس راحتی فوق العاده در طول روز.

به دلیل بروز بودن تکنولوژی آکوافرم در لنز طبی کمترین میزان سفتی را دارد.

فن آوری Aquaform®، چشم های خشک و ناراحت کننده را خیس می کند.

نیاز به تمیز کردن و ذخیره سازی در محلول لنز در یک شب دارند.