لنز طبی فصلی بايو كامفورت
Byo Comfort

87.000 تومان

دارای سطحی بسیار نرم و راحت است

دارای آبرسانی بالای ( 45% ) می باشد

دسته: