لنز طبی فصلی سافلون سلکت
Sauflon Select

80.000 تومان

قابلیت عبور اکسیژن بسیار بالای دارد

درصد آب بسیار بالایی دارد

دارای سطوح آسفریک می باشد

دسته: