لنز طبی فصلی ماکسیما
Maxima 55UV

دارای لایه روان کننده سطح چشمی می باشد

مانع تجمع رسوبات در چشم می شود

محافظت چشم ها در برار اشعه مضر UV

دسته: برچسب: