لنز طبی فصلی ماکسیما
Maxima 55UV

80.000 تومان

دارای لایه روان کننده سطح چشمی می باشد

مانع تجمع رسوبات در چشم می شود

محافظت چشم ها در برار اشعه مضر UV

دسته: برچسب: