لنز طبی فصلی مورنینگ کیو
Morning-Q 55UV

70.000 تومان

احساس راحتی در چشم موقع استفاده

رطوبت رسانی بالا

مناسب برای چشم های خشک