لنز پک : ابزار نگهداری لنز چشم

لنز پک شامل :

یک محفظه جهت نگهداری مایع لنز

اپلیکاتور، برای گذاشتن لنز داخل چشم

یک جالنزی برای نگهداری لنز موقعی که آن را از چشم بیرون می آورید

یک عدد آینه برای راحتی گذاشتن لنز در چشم

یک انبر برای برداشتن لنز از داخل جالنزی و همچنین برداشتن لنز از روی چشم

دسته:
زودتر از همه از تخفیف ها باخبر شوید 👈دانلود اپلیکیشن
+