آموزش گذاشتن و برداشتن لنز

آموزش گذاشتن لنز و آموزش برداشتن لنز چشم

آموزش گذاشتن لنز و برداشتن لنز چشم 

گذاشتن لنز در چشم و یا برداشتن لنز ممکن است برای کسانی که برای اولین بار متقاضی استفاده از لنز هستند کمی سخت و وقت گیر باشد.

با کمی حوصله و دقت میتوانید به مهارت کافی در این زمینه دست یابید و بتوانید به راحتی و خیلی سریع اینکار را انجام دهید.

وقتی میخواهید لنز را در چشم خود قرار دهید ابتدا باید دستان خود را با آب و صابون بشویید.

با نوک انگشت سبابه لنز را از جالنزی بردارید و در نوک انگوشت خود قرار دهید. دقت کنید که لبه های لنز به طرف بالا باشد . 

پس از ایستادن جلوی آینه پلک بالایی را با انگشت سبابه دست دیگرتان بگیرید به طوریکه با پلک زدن چشم پلکتان پایین نیاید و سپس پلک پایینی را با انگشت وسطی همان دستی که با آن لنز را از جالنزی برداشتید بگیرید و طوری که چشمتان به صورت کامل باز باشد به سمت پایین بکشید و کنترل هر دو پلک را بدست گیرید.

در حالی که جلوی آینه ایستاده اید کمی به جلو رفته و از فاصله نزدیک به چشمتان در آینه نگاه کنید و انگشت سبابه خود را که لنز را با آن برداشتید به چشم خود نزدیک کرده و لنز را به آرامی بر روی قرنیه چشم خود قرار دهید و پلک های خود را رها کنید و سعی کنید به آرامی پلک بزنید تا لنز در جای خود قرار گیرد.

آموزش گذاشتن لنز طبی در چشم

 

برای اینکه لنز را از چشم خود بردارید ابتدا دستان خود را با آب و صابون ضدعفونی کرده و بعد جالنزی خود را به اندازه کافی از محلول شستشوی لنز پر کنید و سعی کنید اگر از قبل محلول در جالنزی وجود دارد آنها را دور بریزید.

حال جلوی آینه بایستید و مانند روش گذاشتن لنز که در بالا توضیح دادیم پلک های خود را بگیرید و چشمان خود را باز نگه دارید و در حالی که به آینه نگاه می کنید با استفاده از انگشت سبابه و شست دست خود لنز را به آرامی از درون چشم خود بیرون آورید و پس از شستشو با کمی محلول لنز در جالنزی قرار دهید.

آموزش برداشتن لنز طبی از چشم

سوال دارید؟