دوربینی - عوارض و راه های درمان آن | سی لنز

دوربینی ، عوارض و راه های درمان آن

دوربینی، عوارض و راه های درمان آن

دوربینی  Hyperopia

دوربینی به این معنی است که چشم های بیمار در دیدن اشیای نزدیک دچار مشکل می شوند.
این افراد اشیای دور را بهتر از اشیای نزدیک می بینند.
یکی از عیوب انکساری چشم محسوب می شود که اغلب موروثی می باشد و موقعی اتفاق می افتد که طول کره چشم کوتاهتر از حالت طبیعی باشد.

عوارض دور بینی

این عوارض ممکن است در ابتدا جزئی و غیرقابل تشخیص باشند که با افزایش سن تشخیص دادن اشیای نزدیک مشکل می شود و در آخر حتی اشیای دور نیز تار دیده می شوند.

راه های درمان

استفاده از عینک و لنز چشم از آسان ترین راه های اصلاح بینایی چشم ها می باشد.

blank
( پرداخت درمحل ویژه تهران )